Stalin a marxismus

Sio | 18.04.2016

Z knížky "EKONOMICKÉ PROBLÉMY SOCIALISMU V SSSR", kterou jsem měl teď čas z větší části přečíst, plyne pro mě jasný závěr. Stalin byl nejen marxista, ale navíc zastáncem dialektického materialismu. Sám to tam uvádí. Cituji:
"Tato zvláštnost vývoje výrobních vztahů od úlohy brzdy výrobních sil k úloze hlavní hybné síly, pohánějící je vpřed, a od úlohy hlavní hybné síly k úloze brzdy výrobních sil - tvoří jeden z hlavních prvků marxistické materialistické dialektiky. To dnes vědí všichni začátečníci studia marxismu. Neví to, jak se ukazuje, soudruh Jarošenko."
Jak jinak by mohl napsat toto?:
"Co máme dělat s těmito soudruhy? Jak je vychovat v duchu marxismu- leninismu? Myslím, že soustavné opakování tak zvaných „obecně známých" pravd, jejich trpělivé vysvětlování, je jedním z nejlepších prostředků marxistické výchovy těchto soudruhů."

Přidat nový příspěvek