Re: Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

ÂDM | 18.04.2016

"A co se týče metrologie, plést si politickou ekonomii s podnikovou ekonomií je hrubá chyba a výraz naprostého nepochopení. To, co píšeš o metrologické průkaznosti, totiž platí v podnikové ekonomice a třeba při tvorbě státního plánu. Ale ne v politekonomii, ta se zabývá obecnými principy a pojmy spojenými se společnskými formacemi a procesy."

Je principiálně jedno, co se čím zabývá, ale pokud jsou pojmy (terminologický aparát) bez opory v objektivní realitě (metrologicky neprokazatelné) a nějaký subjekt staví na prázdných pojmech nějaké závěry a principy, tak je to iluze řízení.

Ve Stalinově ek. prob. soc. v SSSR je vskutku mezi řádky (mezi řádky v tom smyslu, že pokud by Stalinem navrhnuté kroky byly realizovány, přestal by to být marxismus v tom smyslu, ve kterém je definována tato doktrína v dané literatuře, s danými cíli a způsobem jejich realizace) marxismus odepisován a zároveň s tím je prezentována lepší alternativa.

To, co vidíš a čteš je svázané s tím, jak to vnímáš a chápeš v kontextu tvé morálky.

Přidat nový příspěvek