Tady vidíme, jak Stalin tvůrčím způsobem koriguje i sám sebe.

Sio | 18.04.2016

"Soudruzi, kteří tvrdí opak, se patrně opírají o známou formulaci v některých mých projevech, kde se mluví o odstranění rozdílu mezi průmyslem a zemědělstvím, mezi duševní a fysickou prací, aniž se
připomíná, že tu jde o odstranění podstatného, a nikoli jakéhokoli rozdílu. Soudruzi pravě takto pochopili mou formulaci, neboť předpokládali, že znamená odstranění jakéhokoli rozdílu. To však znamená, že tato formulace byla nepřesná, neuspokojivá. Je nutno ji zavrhnout a nahradit jinou formulací, která mluví o odstranění podstatných rozdílů a o zachování nepodstatných rozdílů mezi průmyslem a zemědělstvím, mezi duševní a fysickou prací."
Jinak také důležitá myšlenka - rozdíl mezi duševní a fyzickou prací, městem a venkovem. Tento rozdíl je využíván jako jeden z pilířů davově-elitární společenské organizace.

Přidat nový příspěvek