Re: Re: Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 18.04.2016

O tom jsme se už bavili. Jen připomenu, že Stalin nic takového netvrdí.
A co se týče metrologie, plést si politickou ekonomii s podnikovou ekonomií je hrubá chyba a výraz naprostého nepochopení. To, co píšeš o metrologické průkaznosti, totiž platí v podnikové ekonomice a třeba při tvorbě státního plánu. Ale ne v politekonomii, ta se zabývá obecnými principy a pojmy spojenými se společnskými formacemi a procesy.
Ano, Stalin tam správně poukazuje právě na to, že taky-marxisté cpou politekonomické poučky dogmaticky do chozrasčotu a zbožní výroby. Tedy dělají stejnou chybu, jakou jsi teď demonstroval ty. A přesně tu chybu Stalin kritizuje. Dále (v kapitole 3) píše o hodnotě:
"Proto se naše podniky nemohou obejít a nesmějí obejit bez přihlížení k zákonu hodnoty. Je to dobré? Není to špatné. Za našich nynějších podmínek to skutečně není špatné, neboť tato
okolnost vychovává naše hospodářské pracovníky v duchu racionálního vedení výroby a ukázňuje je.
Není to špatné, neboť to učí naše hospodářské pracovníky počítat výrobní veličiny, počítat je přesně a právě tak přesně přihlížet k reálným věcem ve výrobě a nezabývat se tlacháním o »orientačních údajích«, (sio:tady máš tu metrologii) vzatých ze vzduchu. Není to špatné, neboť to učí naše hospodářské pracovníky hledat, nalézat a využívat skryté reservy, které jsou utajeny ve výrobě, a ne po nich šlapat. Není to špatné, neboť to učí naše hospodářské pracovníky soustavně zlepšovat výrobní metody, snižovat vlastní náklady výroby, uplatňovat chozrasčot a dosahovat rentability, podniků. To je dobrá praktická škola, která urychluje růst našich hospodářských kádrů a dělá z nich skutečné vedoucí socialistické výroby v nynější etapě vývoje. Neštěstí není v tom, že zákon hodnoty u nás působí na výrobu. Neštěstí je v tom, že naši hospodářští pracovníci a plánovači, až na nemnoho výjimek, špatně znají účinky zákona hodnoty, nestudují je a
neumějí s nimi počítat ve svých rozpočtech."

Přidat nový příspěvek