Re: Re: Re: A je to tu zas ...

Sio | 17.04.2016

Asi máš na mysli tohle:
"Nejen to, myslím, že je třeba zavrhnout i některé jiné pojmy převzaté z Marxova »Kapitálu«, v němž se Marx zabýval analysou kapitalismu, které jsou uměle přilepovány na naše socialistické vztahy. Mám na mysli mimo jiné takové pojmy, jako »nutná práce« a »nad- práce«, »nutný« výrobek a »nadvýrobek«, »nutná a »nadbytečná« doba. Marx analyzoval kapitalismus proto, aby objasnil zdroj vykořisťování dělnické třídy, nadhodnotu, aby dal
dělnické třídě, která neměla výrobních prostředků, duchovní zbraň ke svržení kapitalismu. Je pochopitelné, že při tom Marx používá pojmů (kategorií) plně odpovídajících kapitalistickým vztahům. Je však více než podivné používat těchto pojmů dnes, kdy dělnická třída nejen není zbavena moci a výrobních prostředků, nýbrž naopak má ve svých rukou moc a patří jí
výrobní, prostředky. Dost absurdně zní dnes, za našeho zřízení, slova o pracovní sile jako zboží, o »najímání« dělníků: jako by dělnická třída," atd..
**
Celou tu kapitolu jsem četl. Ale kde z toho probůh vyplývá, že "marxizmus bol od začiatku náukou z dielne psychického trockizmu." ???
Vždyť Stalin tam jen vysvětluje, proč je zapotřebí zachovat "zbožní ekonomiku" (rozdíl v koncentraci mezi městem a vesnicí - pro mě naprosto jednoznačné) a proč nelze aplikovat pojmy, které používal Marx v kapitálu pro socialistické výrobní vztahy (protože byly vytvořeny pro analýzu kapitalistických výrobních vztahů)
Suma sumárum.
STALIN TAM JEDINÝM SLOVEM NEODSUZUJE MARXISMUS. ODSUZUJE TAM JEHO DOGMATICKOU APLIKACI NĚKTERÝMI "také-marxisty", ABYCH POUŽIL JEHO SLOVA.
Podepisuji každé písmeno z toho, co jsem tam přečetl. Myslím, že jsem pochopil úplně vše a dokáži to argumentovat. A v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TAM NEVIDÍM JAKÝKOLI ODSUDEK MARXE NEBO MARXISMU.
Například je tam také (1. kapitola):
"Jednou ze zvláštností politické ekonomie je, že její zákony, na rozdíl od zákonů přírodních věd, nepůsobí po dlouhou dobu, že tyto zákony, alespoň většina z nich, působí po určité historické obdob a pak ustupují novým zákonům. Avšak tyto zákony nejsou ničeny, nýbrž ztrácejí působnost. v důsledku nových ekonomických podmínek a odcházejí se scény, aby ustoupily novým zákonům, které nejsou v vůlí lidí, nýbrž které vznikají na základě nových ekonomických podmínek."
No pardon, ale na základě prvních dvou přečtených kapitol byl Stalin MARXISTA JAKO ŘEMEN! Ale takový, co rozuměl psanému textu, pochopil Kapitál a zjevně měl co se klasiků M-L týče ohromnou erudici. A jak jsem už zmínil jinde, že takových je max 1%, pak takových marxistů jako Stalin jsou tak setiny promile.
Mrzí mě, že se KOB a DOTU nechávají zaplevelit DOGMATICKÝM pojetím čehokoliv. To je totiž přesně to, co Stalin v tomto dílku kritizuje.
Pjakin zde:
https://www.youtube.com/watch?v=XRjwv7YFYdc&feature=youtu.be
mě naprosto přesvědčil. Tohle by měli poslouchat všichni a snažit se porozumět. Stejně jako číst Stalina. Znovu nabízím, že pošlu textovou pdf verzi v češtině tomu, kdo si o ni napíše na mail. Můžeš ji sem klidně vyvěsit, je podstatně lepší, než ten sken do pdf. siorak@seznam.cz

Přidat nový příspěvek