Re: Re: Re: Životní cesta.

Lin | 10.04.2016

Pro doplnění: ten kámen s nápisem na křižovatce cest je z ruské byliny (pohádky) "Carevič Ivan a šerý vlk". Na kameni je napsáno:
"Kdo pojede rovně, zahubí sebe i koně. Kdo pojede vlevo, zahubí sebe, ale kůň zůstane živ. Kdo pojede vpravo, zahubí koně, ale sám zůstane živý".
Carevič se vydá vpravo a po nějaké době vyskočí velký vlk a koně mu zakousne. Carevič musí pěšky, bloudí a noří se do bažin. Když už nemůže dál, běduje: "Běda, šerý vlku, tys mi koně srazil a mě zahubil." A objeví se vlk, který mu po zbytek pohádky pomáhá a věrně slouží - za to, že careviči koně zahubil a tím ho do neštěstí přivedl. :)

Přidat nový příspěvek