Re: Životní cesta.

Paulo | 10.04.2016

Rado sa stalo ;)
K tomu bohatierovi:
Všichni znají námět Vasněcovova obrazu „Bohatýr na rozcestí“.
Pokud naše současníky požádáte, aby vám vyprávěli, co se stalo potom,
tak to bohužel například mezi studenty v učebně vyvolá rozpaky
a v lepším případě z nich vypadne, že pokud pojede jednou z těch cest, tak zemře.
Rozcestí se větví čtyřmi směry, a každý z nich je svým způsobem zkouškou
nezávislosti chování bohatýra ve vztahu k různým okolnostem.
Podíváme se tedy na tu první: „Dáš-li se touto cestou, zemřeš.“ Jaká je to zkouška?
Nepodřízení se instinktu sebezáchovy, protože pokud vám slibují, že zemřete,
tak instinkt sebezáchovy napovídá:
„Proč bys tam měl jezdit?“
On tam však musí jet a vyčistit území od zla.
Abyste to území očistili od zla, musíte vládnout určitými dovednostmi
a mimo to nebýt podřízeni
instinktu sebezáchovy.
Další možnost:
„Dáš-li se touto cestou, oženíš se.“
Kdo si pamatuje, co bylo dál?
Přijdeš o koně.
Ne, to že přijde o koně, je jiná cesta. Co znamená, oženíš se?
Ano, v podstatě jde samozřejmě o podřízenost pohlavním pudům.
Děj probíhá následujícím způsobem. Jede v uvedeném směru a přijede k věži,
ze které vyjdou překrásné děvy, které mu odeberou mu zbraně a zavedou ho dovnitř,
kde je velká hostina, a když si jde odpočinout, tak přijde do ložnice, kde si lehne na postel,
která se propadne a on se ocitne ve sklepě, ze kterého pak vede přímá cesta na trh otroků,
nebo na hřbitov.
Tuto cestu bohatýr úspěšně absolvuje, pokud má dobře vyvinutou intuici
a dokáže včas prohlédnout lest, takže když se objeví ty krasavice,
tak si jejich vlasy omotá okolo ruky a odvede je na tu inkriminovanou postel,
kde se propadnou do svého sklepa, takže vše je jak má být.
I dnes je to aktuální, neboť v mnoha armádách ve světě, třeba v té izraelské
nebo libyjské za Kaddáfího, byla jednotka zvláštního nasazení složená z žen
a co nám napovídají naše pohlavní pudy?
Že ženu nesmíme bít, musíme se jí podřídit, takže je to aktuální i v dnešní době.
Jaká byla další možnost na rozcestí?
Přijdeš o koně.
Ne, kůň byl až poslední.
Další možnost byla:
„Dáš-li se touto cestou, zbohatneš.“
Takže jede. Přijede do města,
ve kterém panuje bezvládí.
Nabídnou mu stát se knížetem,
nabídnou mu bohatství.
Jaké tedy má možnosti?
Přijmout titul knížete a co bude dál?
Čeká ho práce, kterou Kipling v jedné ze svých knih charakterizoval slovy:
„Nejhorší prací je mít na starosti hlupáky.“
Pokud ve městě panuje bezvládí, tak to znamená, že je to následek jeho vnitřních rozporů.
Sami nejsou schopni zformovat vedení, které by vyhovovalo veřejným zájmům
a to z důvodů, že buď sami nevědí, jak žít lidsky,
nebo tam démoni splétají
intriky jeden proti druhému,
takže je jasné, že to žádný vládce nemůže ustát, dokud se těch démonů nezbaví.
Z toho vyplývá, že pokud bohatýr přijme knížecí titul, je odsouzen utopit se v intrikách,
a pokud ho nepřijme, tak si ti lidé budou muset vyřešit své problémy sami.
Vzhledem k tomu, že problémy jsou to řešitelné, nepovede to k žádným bědám.
Čtvrtá možnost:
„Dáš-li se touto cestou, přijdeš o koně.“
Dá se tou cestou a z lesa vyběhne vlk a útočí.
Bohatýr mu dá jasným způsobem najevo, že tady neuspěje a vlk se mu nakonec podřídí a začne mu sloužit.
O čem tedy vypovídá tato poslední epizoda, varianta. A která z těch cest byla tou nejdůležitější?
Lidská struktura psychiky, takže asi ta poslední s vlkem?
Ano, opravdu. Zdálo by se, že vlk sežere koně a co? Jaký je v tom rozdíl?
Je to sice bohatýrský kůň, tedy drahá věcička, nicméně ztráta je to nahraditelná.
Lermontov napsal takovou
báseň „Prorok“, kde je verš:
"A všechna havěť kolkolem,
mne ctí poslušna vůle Páně."
Bohatýr tedy není profesionální
krotitel a vlk není cirkusový,
ale v souladu s předurčením Nejvyššího je misí člověka být zástupcem Boha na zemi,
a proto se mu také musí všechno,
co je na Zemi podřizovat.
Pokud je tedy bohatýr nositelem lidského typu struktury psychiky, tak se mu vlk pokorně podřídí.
Můžeme si říci: Je to vymyšlená pohádka.
No dobře, je to národní ruská pohádka.
Když se podíváme do Evropy a přečteme si Život svatého Františka,
tak v té knize najdeme následující epizodu...
(V.M.Veličko - Rozmluvy o živote 3)

Přidat nový příspěvek