Re: Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

udo | 31.03.2016

No..do akej miery?
Je znám, že tzv. "židia" sú tvrdo delení do viacerých kást.
..a nie len na "plebs", raBinov a levítov..
Navyše sú aj brutálni rasisti.
Ostatne viď Tanach a Tóra
a nejakým krvilačným klanovým duchom
"vyvoleného národa" teória..

Je to asi najstarśia a najprepracovanejśia rasistická ideológia,
i keď dnes ide samozrejme o multietnickú ideológiu,
kde majú pôvodné semitské kmene percentuálne len zanedbateľné zastúpenie.

Pôvodní Semiti sú dnes v drvivej väčśine muslimovia.
Konkrétne u pôvodných etnických Hebrejov ide paradoxne dnes skôr v drvivej väčśine o dneśných Palestíncov uzatváraných do obrovských ghét stredoázijskými (pôvodne chazarský Kaganát)a európskymi "bielimi" konvertitmi.

Navyše má väčšina mnohorakých foriem židovstva (takisto sa vzájomne často nenávidiacich, aź fanaticky prenasledujúcich) veľmi málo spoločného s pôvodným judaizmom spred roku cca. 950 B.C.

Je zdravé chápať podstatu judaizmu a židovstva aspoň v základných črtách a nebáť sa ho, ich, nenenávidieť "to".
Keď si zistíte viac o bubulákovi (tigríkovi lesnom, levíkovi stepnom), tiež viete, ako sa ku nemu správať, s ním zaobchádzať..aké je jeho miesto v "potravinovom reťazci" a čo s tým..

Zbytočné prehnané emócie tu asi potom miesto mať nebudú..a moźno ho i do vśeobecne prospešnej práce zapriahnuť schopní budete, jeho pôvodnú funkciu vrátiť mu zmôžete. Každopádne by som ho zatiaľ s ovcou do košiara nedával, bavyše, keď trochu zblbol a len "pre radosť" si týrať a zabíjať zvykol :(

Přidat nový příspěvek