Re: H. FORD - DEABORN INDEPENDENT

Martin | 30.03.2016

Díky za link. "...Žid nikdy nezbohatnul na úkor jiného Žida. Také v novější době nezbohatli ze sebe, nýbrž z národů je hostících. Židovský zákon dovoloval Židovi, aby obchodoval s nežidem podle jiných pravidel než se svým židovským „bližním“. Tak zvaný cizinecký zákon zněl: Cizinci můžeš půjčit za lichevní peníz, nikoli však svému bližnímu...."
A jsme doma...
„Svému bratrovi nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizincům však můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratrovi na úrok půjčovat nemůžeš, aby ti Hospodin, tvůj bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svoji ruku na zemi, kterou jdeš obsadit.“ - Deuteronomium 23:19 – 20

Dalo by se říci, že náš milý Henry byl takovým předběžcem autorského kolektivu VP SSSR:)

Přidat nový příspěvek