Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 10.04.2016

Ďakujem HNR za tento defekt, vyšinutie a fanatizmus, aj že urobil objektívnosť iba čiastočne objektívnou. ;-)

Bingo, človek nikdy nemôže poznať celú pravdu, čo je základným predpokladom zmysluplnosti večného (nekonečného) života. ;-)

„Bližšia“ pravda zahŕňa „vzdialenejšiu“, preto nie sú v protiklade. Ak sú disjunktné, nemajú si ako protirečiť. Ak majú neprázdny prienik, neprotirečia si v rámci uzáveru (spoločnej nadmnožiny). Nepravda je z „iného súdka“ – je ňou všetko, čo sa nedá vložiť do žiadnej pravdy.

Ako? Hľadám pravdy – sú spoľahlivou stopou. A okrem toho sa snažím nikoho neurážať, lebo to nezodpovedá kritériam ľudského stroja psychiky. ;-)

Přidat nový příspěvek