Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 10.04.2016

Vpodstate som to napísal už 27.03.2016, keď som citoval Пякина: to, čo autori KSB/DVTR pochopili ako „návod“ na globalizáciu, sa vôbec netýka tohto sveta, navyše je to prekrútené, lebo protirečí iným častiam Biblie.

Biblia je písaná metaforickým jazykom a význam jednotlivých výrazov je kontextovo závislý, navyše rovnaké pojmy sa používajú v priamom aj prevrátenom zmysle, kde napríklad „syn“ môže znamenať podľa kontextu pravdu aj nepravdu (prípadne môže mať ešte niekoľko ďalších významov). Metafory na mnohých miestach „bijú do očí“ a nikto sa ich nepokúša vysvetliť doslovne, ale menej zjavné sú odmietané. Tento metaforický text má viacero významových úrovní, z ktorých vyššie sú nepochopiteľné nielen pre (pozemských) ľudí, ale aj „nebeských anjelov“.

„Globalizácia“, o ktorej som písal, sa týka „druhého sveta“, toho, kam sa človek dostane po opustení hmotného tela a kde pokračuje vo svojom „večnom“ živote. Tento svet obsahuje (okrem iného) dve oddelené prostredia, „nebo“ (zhruba pre jedincov s vypestovaným ľudským strojom psychiky) a „peklá“ (rôznorodé, pre ostatné stroje psychiky). Je zrejmé, že davo-elitárne usporiadanie sa týka iba „pekelnej“ časti.

Úlohou pozemskej etapy života je „oddeliť zrno od pliev“, čiže rozdeliť populáciu do kategórií podľa stroja psychiky, čo prebieha na základe slobodnej vôle a z nej vychádzajúcej zodpovednosti. Každý jedinec si vypestuje stroj, ktorý mu najviac vyhovuje, najviac sa mu páči.

Biblia popisuje okrem iných vecí proces, v rámci ktorého vzniká ľudský stroj psychiky a tento stroj psychiky nevznikne v nikom, kto sa tomuto procesu nepodriadi či už vedome alebo nevedome. Účelom hmotného sveta je, aby tento proces mohol prebiehať.

Globalizácia je v pozemských podmienkach neudržateľná, lebo je samodeštruktívna na základe zákonitostí, podľa ktorých „beží svet“. Aj preto nemôže byť cieľom biblickej náuky, ktorá pochádza z úrovne HNR. Davo-elitárne usporiadanie tu vzniká kvôli veľkému podielu jedincov inklinujúcich k inému ako ľudskému stroju psychiky.

Přidat nový příspěvek