Toto je odpověď pro "Hox" ....,

Svetly | 01.04.2016

kterou jsem si dovolil zkopírovat v hloubi dikuse, a umístit to nahoru, aby byla zaznamenatelná i ostatními návštěvníky zdejších stránek. Považuji to za důležité.
Kdo bude chtít znát širší kontext vícero vstupů, než které tady uvádím, najdete je dolů, v hlubinách diskuse k tomuto článku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Hox | 01.04.2016

"Všichni jsou mimo jen já mám pravdu"... takové už jsme tu taky měli. Netušíte, jak ste mimo, tak vám jen popřeju, ať se to dozvíte dříve než po smrti, protože tehdy už najisto.
To co píšete je demonstrace stavu, kdy je vědomí i podvědomí paralyzováno Biblí a biblickým egregorem do té míry, že si zdůvodní cokoliv, a vůbec nepozoruje neudržitelnost své verze ve vztahu k objektivní realitě.
Jde například o to že Ježíš nebyl ukřižován.
-------------------------
Pro "Hox"
Svetly | 01.04.2016

Zdravím Vás „Hox“
Proč ta hysterie? Vždyť tyto stránky skrze Vás, i několika dalších lidí hlásají a také obhajují obsah, který reprezentuje díla, která jsou určitým způsobem kompaktní, které však v konstrukci obsahují zásadní systémové omyly*), a přesto se navenek vytváří dojem, že tato cesta je jedině správná . . .
Musím konstatovat, a použiji Vašich formulací směrem k Vám i vám. K Vám "Všichni jsou mimo jen já mám pravdu"; a k vám „… takových už tady na Zemi bylo“, a „Netušíte (plurál) jak jste mimo… “

Aby to, co píšete ve druhém odstavci – tedy cosi o stavu paralyzovaného Vědomí i Podvědomí, paralyzováno čím? Biblí, a navíc i „biblickým egregorem“, aniž pozoruje oprávněnost tohoto postoje v kontextu k objektivní realitě – bylo možno z mé strany akceptovat také, vyžaduje jistotu, že Opravdu víte, co jste napsal, nebo Napsal jste to, co opravdu Víte ….

Z kontextu Vámi napsaného vyplývá že:
- Vědomé i Nevědomé …. má se to chápat tak, že existují 2 druhy vědomí ?
- paralyzováno Biblí …. proč se domníváte, že jsem četl Bibli?
Vždyť k výkladu psaného textu dostačuje přísně logické myšlení, propojené s vycítěním, za předpokladu, že bereme v potaz korekci výrazových prostředků použitých v textech v bibli, aby ve významu (pojmu) vyjádřily to, co mělo být sděleno právě v oněch dobách, lidem na úrovni vědomí souvislostí oné doby, pravidel kmenové organizace (systém kast) a míry vědomí o jsoucnosti Jediného Boha.

Z této pozice mne nemůže paralyzovat nic – tedy ani informace psaného textu, jiná osoba, ani jiné formy energeticky vyživovaných útvarů, které ale sami o sobě nemají vlastní vůle.

- „biblický egregor“ . . . . Prosím, vysvětlete obrazně, jak takový útvar vzniká, co je jeho podstatou, jak působí, odkud se bere jeho energie, která ho udržuje při „životě“ po dobu min. 1.400 let, a jakým způsobem může aktivně působit na lidské bytosti.
Možná by bylo dobré, kdybyste objasnil i to, zda existují egregory jiných druhů, a naposled jak se takové útvary dají ovlivňovat.

- objektivní realita – kterými faktory je dána její objektivita?

Za případnou ochotu pokračovat v řešení nejasností Vám předem děkuji

Svetly
-----------------------------

Pro "Hox" vysvětlivka k "zásadní systémové omyly"*)
Svetly | 01.04.2016

DVTR/KOB
celá koncepce stůně na skutečnost, která je uvedena již v jejích názvech.

- ve výrazu Teorie, který významově jasně ukazuje na hypotézu, která předpokládá vysokou míru potřebné kvality uvědomění (ne tedy znalostí dosažených čtením, či studiem) tak, aby bylo dosaženo kritického množství jedinců umožňující překlopení stávajícího systému.

Tisíciletí ukazují, jaká pravděpodobnost takové změny v masovém měřítku v našem časoprostoru je. Vždyť všichni jasně pociťujeme, ale i vidíme, kam postup lidstva, které po misi Ježíše mohlo při postupu mířit směrem vzhůru, ke Světlu", nebo směrem dolů "do temnot". . . .

A Současnost?
Už to není postup směrem dolů. Postup se v krátké době proměnil, nejdříve na smýkání po strmém srázu, a dnes je to již téměř volný pád . . . .

Domyslete to do důsledků. Kde je masa těch, se kterými teorie DVTR uvažuje, která prostě odmítá vidět momentální stav, a vůbec není s to ovlivnit změnou vlastního postoje další vývoj . . . .

Kdybych to měl vyjádřit obrazně, pak koncepce představuje krásný model domu, který je dokonalý ve všech ohledech – v modelářské dílně.
V realitě ale stát nebude, jelikož tam je půda hrbolatá, tu písečná, nebo podmáčená . . . . Tou půdou jsou nerovnoměrně vyzrálé lidské duše.

Svetly

Přidat nový příspěvek