Pro "Hox"

Svetly | 01.04.2016

Zdravím Vás „Hox“
Proč ta hysterie? Vždyť tyto stránky skrze Vás, i několika dalších lidí hlásají a také obhajují obsah, který reprezentuje díla, která jsou určitým způsobem kompaktní, které však v konstrukci obsahují zásadní systémové omyly*), a přesto se navenek vytváří dojem, že tato cesta je jedině správná . . .
Musím konstatovat, a použiji Vašich formulací směrem k Vám i vám. K Vám "Všichni jsou mimo jen já mám pravdu"; a k vám „… takových už tady na Zemi bylo“, a „Netušíte (plurál) jak jste mimo… “
Aby to, co píšete ve druhém odstavci – tedy cosi o stavu paralyzovaného Vědomí i Podvědomí, paralyzováno čím? Biblí, a navíc i „biblickým egregorem“, aniž pozoruje oprávněnost tohoto postoje v kontextu k objektivní realitě – bylo možno z mé strany akceptovat také, vyžaduje jistotu, že Opravdu víte, co jste napsal, nebo Napsal jste to, co opravdu Víte ….
Z kontextu Vámi napsaného vyplývá že:
- Vědomé i Nevědomé …. má se to chápat tak, že existují 2 druhy vědomí ?
- paralyzováno Biblí …. proč se domníváte, že jsem četl Bibli?
Vždyť k výkladu psaného textu dostačuje přísně logické myšlení, propojené s vycítěním, za předpokladu, že bereme v potaz korekci výrazových prostředků použitých v textech v bibli, aby ve významu (pojmu) vyjádřily to, co mělo být sděleno právě v oněch dobách, lidem na úrovni vědomí souvislostí oné doby, pravidel kmenové organizace (systém kast) a míry vědomí o jsoucnosti Jediného Boha.
Z této pozice mne nemůže paralyzovat nic – tedy ani informace psaného textu, jiná osoba, ani jiné formy energeticky vyživovaných útvarů, které ale sami o sobě nemají vlastní vůle.
- „biblický egregor“ . . . . Prosím, vysvětlete obrazně, jak takový útvar vzniká, co je jeho podstatou, jak působí, odkud se bere jeho energie, která ho udržuje při „životě“ po dobu min. 1.400 let, a jakým způsobem může aktivně působit na lidské bytosti. Možná by bylo dobré, kdybyste objasnil i to, zda existují egregory jiných druhů, a naposled jak se takové útvary dají ovlivňovat.
- objektivní realita – kterými faktory je dána její objektivita?
Za případnou ochotu pokračovat v řešení nejasností Vám předem děkuji

Svetly

Přidat nový příspěvek