Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

el | 31.03.2016

1. Čas je prostředkem rozlišení pro vědomí. Bez času by vědomí v systémové podobě nemohlo existovat, tedy prostor by neměl kvalitu (ovšem námi tvrzenou!). Všechny kategorie (kromě Boha), které jste v diskusi zmiňovali, lze popsat jenom díky času.

2. Objektivně existuje jenom to, na co zaměříme pozornost. Proč asi existuje manipulace?

3. Problém od starověku je kruh, jako vyjádření času. Cyklické opakování stále stejných pokusů a omylů, bez možnosti vývoje na kolektivní rovině. Odtud také přísloví o "začarovaném kruhu", "chození v kruhu" atd. Kruh je vyjádření systému v podobě, jež je nám předkládána.

4. V některých ohledech se diskuse shora blížila pojetí holografického vesmíru. Kouli na jejímž obvodu jsou uloženy informace, na které jsou schopnější jedinci dosáhnout a ovládat tak dav. Toto pojetí nemá daleko k teorii vytváření informačních polí, které by však v holografickém vesmíru byly již od jeho vzniku apriori určeny. Jak by to potom bylo s projekcemi (v psychologickém slova smyslu)?

5. Bodu 4. by potom odpovídalo tvrzení, že jsme naprostými otroky, což asi nesklidí příliš potlesku zúčastněných, přesto, když tady byla citována Indie, nepříliš daleko k tomu má i pojem mája. Ve rvédách se tvrdilo, že žijeme jen pár okamžiků a zbytek je jen iluze zahalená v závoji. Pokud Ježíš tvrdil, "nebe a země pominou, ale má slova nepominou" s největší pravděpodobností pracoval se stejným myšlenkovým proudem nebo informacemi, které byly schopny změnit statické vnímání systému jeho vrstevníky, tedy ony apriori určené informace, jimiž se jeho vrstevníci řídili. Bylo-li by tomu tak, naše svobodná vůle by byla jen informace, ke které máme přístup a rozhodneme se pro ní na základě dopředu stanovených kritérií (těch vzorců chování není zase až tak mnoho), zároveň bychom však měli vzor, že tento stav není naše konečné určení. Další dopady tohoto tvrzení nejsme schopni současným stupněm poznání, objektivně pochopit.

6. To jsou jen řádky k zamyšlení, nic dalšího za tím nemá smysl hledat.

Přidat nový příspěvek