Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 28.03.2016

No dobrá, tedy pokud islám a mislimy ignoruji, neměli by mě zabíjet. A co jestli islám kritizuji a nesnáším ho. Taktéž mě nechají na pokoji?
Tady dokud nepotkám někoho, kdo si islám vyloží špatně. Nevšiml jsem si, že v NZ je jakákoli výzva k zabíjení. Přeto, že jsem to emusle pochopit správně, v Koránu se takových výzev najde dost.
17:33 "A nezabíjejte osoby, jeţ Bůh zakázal zabíjet, leda podle práva. A byl-li někdo zabit nespravedlivě, dali jsme jeho nejbliţšímu pravomoc jej pomstít, nechť však při zabití nepřehání, vždyť zajisté mu bude pomoženo."
33:60,61 "60. Nepřestanou-li pokrytci a ti, v jejichţ srdcích je choroba, a ti, kdoţ pomluvy šíří v Medíně, věru způsobíme, abys proti nim zakročil a pak jiţ budou jen krátce sousedy tvými.
61. Prokleti budou, kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti"
atd.
Opravdu to ve mě nevyvolává sympatie.

Přidat nový příspěvek