Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

Svetly | 28.03.2016

Zdravím Vás,
Od těch, kteří chtějí být ve Stvoření plnohodnotně působícími, očekává Stvořitel samostatné konání, což se vztahuje na všechny formy chtění, tj. na úrovni myšlenek, slov i činů . . .

Nepřiklánějte se proto k žádnému názoru, nemůžete-li jasně a jednoznačně říct "je to tak", a nebo "není tomu tak".
Ježíšem bylo jednoznačně doporučeno "tvá řeč ať je ano - ano, ne - ne. Vše nad to, od zlého jest".

Svetly
P.S.: citace z bible jsou v souladu s Božími zákony, Vaše pochybnosti a nesouhlas HOX-e jsou pouze v neznalosti působení Karmy, která je úzce spojena s úlohou času v dané a souvisejících úrovních Stvoření.
Již jsem to tady v diskusi u článku "Vysvětlení Zákona času" napsal, že čas není lineární veličinou, ale součástí prostoru.

Pokud tuto skutečnost nevezmete do úvahy při hledání odpovědí na cokoliv, co se odehrává na této planetě, nikdy nebudete s to chápat beze zbytku pravidla a zákonitosti Karmy, což v důsledku vede ke smrti, nikoliv však tělesné, ale jak řekl Ježíš - té druhé, smrti duchovní . . . . . , tedy toho nejhoršího, co může sebe vědomého ducha potkat.

Přidat nový příspěvek