Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 28.03.2016

"ktorí k Bohu pridružujú", to znamená jen ti, kteří projevili zájem o islám. Jinak v mém překladu je to jasnější
6. Požádá-li tě některý z modloslužebníků o ochranu,mu ji poskytni - aby mohl slyšet slovo Boží. Potom jej nech dospět do místa pro něj bezpečného; a to je proto, že jsou lidé, kteří nic nevědí.
Tedy pokud nemám zájem vyslechnout slovo boží (to snad není projev agrese) platí pro mě verš 5
Verše 10-14 platí ve spojitosti s veršem 4:
4. Výjimku tvoří ti modloslužebníci,s nimiž jste uzavřeli úmluvu a kteří vám potom nikterak neškodili a nikomu proti vám nepomáhali. Dodržujte tedy plně vůči nim úmluvu až do vypršení lhůty její, neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou bohabojní.
Pokud jsem s nimi ale smlouvu neuzavřel nebo její platnost skončila, a o islám nemám zájem, platí verč 5:
5. A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
Za fakt agrese se má porušení smlouvy. Ale pokud žádnou nemám, muslim mě má zabít.

Přidat nový příspěvek