Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 27.03.2016

Ef 6:5, Ko 3:22, Tt 2:9 :
Toto nie je „posvěcení principů davově-"elitární" společnosti“, ale konštatovanie, že stav, v ktorom sa človek nachádza, je dôsledkom jeho aktuálnej akosti. Zmeň sa, človeče, a celý svet okolo teba sa (úmerne) zmení.

„Nesuďte, …“ je ďalšia mylná interpretácia. Veci, ktoré sa mne alebo v mojom okolí dejú, sa ma zároveň nejakým spôsobom týkajú. Ak ich odsúdim, zahadzujem príležitosť pochopiť niečo vzhľadom na mňa. Nejeden človek si dokázal uvedomiť, že na druhých odsudzoval často rovnaké chyby, akých sa dopúšťal sám. Naopak treba veľmi pozorne posudzovať, či moje skutky alebo správanie slúžia iba mojim sebeckým záujmom alebo pomáhajú iným a tiež komu, ako a k čomu.

„… nastav druhou“ nie je o „zametaní“. Útok na 6. priorite znamená zlyhanie na všetkých vyšších prioritách. Treba sa učiť od Putina.

Vysvetľujem tým, ktorých oči vidia, uši počujú a rozum rozumie. Každý (nech si) žije vo vlastných sebaklamoch. ;-)

Přidat nový příspěvek