Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

Sio | 26.03.2016

Co třeba tohle?
"9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný. "
Nepůsobí to zrovna mírumilovně. Mi můj Bůh rozhodně neradí kohokoli zabíjet.

Přidat nový příspěvek