Re: Re: Re: Re: Re: Uff!

popolvár | 26.03.2016

Sio, tak ako Ti už udo odpovedal, ty a v podstate žiadny človek, ktorý uverí a nájde v sebe odvahu, cestu, spôsob a dôveru ku intímnej komunikácii s Bohom, vskutku nepotrebuje žiadny kult a žiadnu svätú knihu... Ale koľkí z nás našli odvahu na takúto cestu vykročiťa pochopili toto, čo si pochopil ty? Ak by to pochopil ak už nie každý, ale aspoň tretina ľudstva - tak žijeme v raji na Zemi... No väčšina je slepá a hluchá v dôsledku tradičnej pseudokresťanskej a pseudoislamskej výchovy a tradícií... Oni vyžadujú nejakú knihu, nejaké sväté písmo... KSB sa im iba výberom citátov jak z Koránu tak z Biblie snaží ukázať, ako tieto texty čítať, chápať a smerujú ich k uvedomeniu si toho, na čo si ty už dávno prišiel...

Přidat nový příspěvek