Re: Re: Prostě ten článek tak na mě působí

petržlen | 26.03.2016

„… stačil GP zdeformovat do protikladu pro kořistné cíle …“

GP sa snaží zdeformovať akékoľvek „autentické Zjevení Shora“, minulé (a asi) aj budúce, preto namiesto Zákona (izraelitov) máme „rabínsky judaizms“, namiesto Biblie „kresťanskú tradíciu“ a namiesto Koránu „historicky reálný islám“. Preto vždy treba porovnávať porovnateľné, nie jabĺčka so zemiakmi (pommes avec pommes de terre). Obávam sa, že práce ВП СССР nezriedka porovnávajú Korán s „kresťanskou tradíciou“.

„… ke Koránu … jako k nejméně zdeformovanému zápisu autentického Zjevení Shora.“

Korán nie je „najmenej zdeformovaný zápis“, ale najlepšie prispôsobený zdeformovanému chápaniu novších ľudských pokolení, čiže v konečnom dôsledku najviac zdeformovaný (najbližší k materializmu). Stačí si porovnať zrozumiteľnosť proti hĺbke starozákonných, novozákonných a koránických metafor.

Přidat nový příspěvek