Re: Re: Re: Re: Re: Příběh

Sio | 26.03.2016

Ano, tato podmínka v příkladu Lin není. Souhlasím, že kdyby tam byla, celé by se to vyvíjelo jinak. Pojďme si tedy shrnout, co o té společnosti bohů víme.
1. Nebyla technogenní. Takže jak fungovalo její uspořádání a ekonomika? Žili jen ze zemědělství a lovu? Nebo měli k dispozici nějaké biotechnologie, které jim vyráběly jídlo a uspokojovaly všechny další potřeby? Jaký byl vlastně jejich život? Co chtěli a co nechtěli? Čím žili?
2. Zdá se, že potřebovali lidi jako otroky. K čemu? K výrobě potravin, a stavění příbytků? Jko osobní sluhy? Ještě k něčemu?
3. Pokud žili v davově-elitární společnosti - platilo to i mezi nimi nebo si mezi sebou byli rovni? Jinak - žili v komunismu postaveném na otroctví "nižší rasy" nebo měli i sami nějakou strukturu, která mezi nimi zakládala na nerovnost? Potřebovali i podřízené bohy nebo jim stačili podřízení lidé? Válčili mezi sebou nebo žili ve shodě. Co bylo jejich ideálem?

Přidat nový příspěvek