Re: Re: Re: Re: Re: Příběh

Sio | 26.03.2016

Je třeba si uvědomit jednu věc. I oheň může sloužit nebo zabíjet. problém není v technice nebo v tom, zda je civilizace technogenní či ne. Problém je ve vědomí lidí, v jejich duševní vyspělosti. Tady je zapotřebí zapracovat. Duševní nebo i duchovní vyspělost lidí nenastane když odstraníme veškerou techniku. To není správná cesta i když vypadá svůdně jednoduše.
Kromě toho - jaká část přeživších kataklyzma by byla schopna přežít v podmínkách čistě biogenní civilizace? Když se tak dívám na populaci kolem, tak asi jen malé procento. Proto by zájem měli. Byla by totiž otázka jejich přežití.

Přidat nový příspěvek