Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 25.03.2016

btw..Možno si predstaviť lepśieho
habilitaćného oponenta, ako GP?
Moźno to vnímať aj ako príležitosť :)

I onen advocatus diaBoli,
môźe byť súčasťou dobrého diela.

I z detí na pieskovisku,
na dospelých sa hrajúcich,
Nikto na seba vziať nechce,
rolu zloduchov do očí bijúcich.
V ich naháňačkách, divovdielkach..

Keď ten "kríź" uź na seba ni(e)kto dobrovoľne vzali,
nemali by sme mu-im pomôcť niesť ho tak,
aby si prsteň moci ľudia predávať mohli,
ako ratolesť na hniezdo vták..?

Přidat nový příspěvek