Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 25.03.2016

Jou a pre mnohé arteFakty môźete pri ich zachovaní pouźiť o stratégiu podpory objektívnej buriny extrémne konśpiraćných (marginálnych) teórii, že by sa pre oko menej cvićené, v nej stratili tie objektívne reálne conSpirare (hľadania objektívnych súvislostí, frekvenćných korelácii).

T.j., dôkazy neznićíte, ale spochybníte.
Presnejśie potichu podporíte, ako záhradkár pohnojíte v týchto prípadoch (casus) dlhodobo práve oných štatisticky sa v populácii vždy vyskytujúcich sa "pochybovačov". Ostatné prípadné ďalśie potenciálne dôkazy tak tiež pod ich "baldachýn" zahrniete, čim prostriedky (zdroje, operaćnú kapacitu) svoje nemalé ušetríte. Následne uź iba meirne podľa potreby (ad hoc) korigujete postupne vybudované infopole.

Kedysi "náboženstiev" dogmy,
dnes Médeine mejntrímu ilúzie "normy".

Som presvedčený, že mnohé ďalśie, z diskutovaného následne vyplývajúce moźnosti manipulácie stáda (vstupného jednotkového súboru), si teraz uź viete predstaviť, namodelovať aj Vy sám SIO.

Nasleduje otázka definicie konečných cieľov riadenia
uvedenými dispozićnými prostriedkami.
(modernejšie oblasť tzv. "Hodnotového manaźmentu" - miery objektivity správnosti určenia manažerskych cieľov)

Přidat nový příspěvek