Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vrtá mi hlavou

udo | 25.03.2016

Staćí riadiť aj na 51% :)
V dlhodobej štatistike sa to nevyhnutne prejaví vo váś prospech.
Resp. ísť podľa Gaussovej krivky (a jeho derivátov..Studentovo, Gama-, chi^2-, Helmertovo-Pearsonovo..rozdelenie).

Prosto riešite s dostatočnou rezervou (mierou rizika) +- 80% vzhľadom na konkrétny zvolený cieľ objektívne dominantných socio-naturálnych javov (procesov).
Ak zistíte, že sa váha nejakej štatistiky presunula na "chvost" krivky, jednoducho "prekalibrujete" riadiaci systém a prípadne mierne optimalizujete príslušnú metodiku, či ju presuniete na zmenenú cieľovú skupinu (dovtedy marginálnu).

T.j., ak sa Vám danú skupinu (burinu) nepodarí "marginalizovať".
Ak je burina prisilná, preskúmate ju vzhľadom na možnosti využitia (PFR). Ak ste rozumný, urobíte tento krok ako prvý. Hlavne pri rastúcej frekvencii informačnej obnovy tzv. sociálne-hygienických procesov, čo aj múdrejší zo súboru GP veľmi pravdepodobne nutne stále častejśie robia.
Viď "kooperaćná báza".

Pri Vašej inteligencii isto viete, že snaha o riadenie Vami spomínaných procesov na 99% je utopický, zdrojovo silno neefektívny absurd, so štatisticky pravdepodobnostne predurčeným rýchlym, prakticky okamźitým kolapsom operácie.
Štandardne sa používa na vytváranie ilúzie "nemoźnosti riadenia komplexnejśích systémov, procesov" vo vzťahu k civilom (stádu. laickej verejnosti, hostiteľovi, biomase, etc..)

Modely tzv. demokracii boli z "elitných" pozícii volené práve pre klauzulu oných zdrojovo komfortných 51%.
Podľa potreby sa teda pohybujete cieľovo niekde medzi 51-99%. Teda +- napr. 75% (znova viď K.F.Gauss cca r.1810) Prićom, ako vieme, je uvedený aparát matematických nástrojov oveľa starší, známy z chrámových záznamov už v starej Indii, Mezopotámii a Egypte.

Že by si teda "elita" po tisíce rokov tieto moźnosti elegantného riadenia davu zanovito nevśimala a iba meče a biče uźívala, ako účtovno-nákladovo negramotné jelitá?
Veru - veru, bez toho by veľkých ríš nebolo..
Toľko k histerickým tabutémam praktickej hIsTórie pre plebs vs. el-IT .
el-IT → ElAT

..a áno, pseudoislamská ri(k)ša Osmanská bol samozrejme tiež projekt globálnej politiky s využitím v neposlednom rade ruky Venetia (predtým Lucca)..aź po jej demontáž, transformáciu na ďalśie pouźitie cez Doenmeh. No to sme uź v súćasnosti, dneśnej semifiktívnej, tzv. utečeneckej kríze.

Přidat nový příspěvek