Re: Vrtá mi hlavou

udo | 24.03.2016

Ok Sio..
Vieme, že VP(autor publikácie) sa mýliť môźe.
Ostatne..ten kolektív nie je predsa Bohom,
i keby ho podaktorí žiaľ "tradične" do tej role radi postavili..

Hovorili ste, že skôr by sa oplatilo hovoriť, s čím z dokumentu by sa dalo súhlasiť..
S čím teda vy SIO konrétne súhlasíte
a ešte podstatnejśie, V AKOM CELKOVOM KONTEXTE?

Moźno máte Vy v čom - to lepšie nápady, vysvetlenia
tendencii vývoja reality našej kaźdodennej
a spolu tak budeme schopní lepšie osvetliť princípy
mechaniky algorytmiky jej "samo"riadenia.

T.j., keď sa zhodneme na tom, že z prísne vedeckého pohľadu
je existencia pojmu "NÁHODA" vylúčená.
Viď objektívne zákonitosti všade okolo nás a v nás
od makro- po mikrokozmos, prićom sa pojmom "náhoda" v zásade označuje iba nedostatočné chápanie nejakého javu/skupiny javov (pravidiel).

Přidat nový příspěvek