Re: Dotazy

Hox | 10.03.2016

Biblický projekt globálního zotročení lidstva ve jménu boha, za pomocí sociologické doktríny skoupení světa se všemi obyvateli na základě lichvy (deutoronomium-izajáš: "...nebudeš dávat bratru svému (tj. židovi) na úrok, a cizincům budeš dávat na úrok, <...> a cizí králové se ti budou klanět a jejich synové stavět tvoje zdi, a kdo se nepokoří, bude vyhlazen...")

Pokrok: začít se chovat a žít na Zemi jako Lidé? Liberální "pokrok" směrem do pekla myšlen není..

Přidat nový příspěvek