Koho je KSB?

Slovan1 | 25.02.2018

Tony Clifton napísal - O čem je koncepce takových lidí mě už nemusí nikdo přesvědčovat. ( Z kontextu vyplynulo, že tým myslí, jemu neprijateľných vlastníkov stránok o KSB, ako i diskutujúcich na daných stránkach. )
Tony jediná "inštancia posledného slova" vo vzťahu ku KSB sú originálne texty pôvodných materiálov v ruštine. Preto Tvoje vyjadrenia sú o niečom inom, nie o KSB ako takej. Podumaj nad svojimi výrokmi.

Přidat nový příspěvek