Re: pro Hoxe hoxíkatého

popolvár | 02.03.2016

to, či niekto má kvalifikáciu na preklad alebo nie, ani zďaleka nerozhoduje o kvalite prekladu.U profesionálneho prekladateľa je tendencia to preniesť maximálnou mierou do štylistiky a frazeológie jazyka, do ktorého sa prekladá, čo v prípade Vody mŕtvej by bolo veľmi ochudobňujúce. Preklad Vody mŕtvej amatérmi odhalil a načrtol mnohé aspekty napr. novodobého "babylónskeho mätenia" jazykov, a absencia zbehlosti prekladateľov v preklade (v zmysle prekladania zaužívanými frázami) ich nútila hľadať adekvátne preklady, ale aj priebežne sa zamýšľať nad ruským originálom, porovnávať s našim jazykom a doslova ísť na koreň veci. To obohatilo preklad Vody mŕtvej o ďalšie zmyslové roviny a vyprofilovalo a ustálilo určité frázy , zvraty a pojmy... A najjednoduchšou cestou zhodnotenia kvality prekladu je jeho porovnanie s originálom... Odkazy naň sú uvedené. Takže nech sa páči. A ak si toho nie schopný, tak sa uč, ako sa učili všetci tunajší prekladatelia. A ak sa ti nechce, tak DRŽ HUBU A NEPROVOKUJ!
Ad. preklad Sad rastie sám? - pzri si, kto je autorom prekladu a spoj si to s tým, čo už daná osoba na tomto poli a tejto stránke vykonala. To je tá najlepšia kvalifikácia.

Přidat nový příspěvek