Re: Medzera v kontexte

Cico Ciciak | 08.09.2016

Skutočný komunizmus = skutočný boľševizmus je otázkou morálneho stupňa vývoja človeka a jeho myslenia. Skutočný komunizmus (= Kráľovstvo Božie) je v každom z nás (ako už údajne hutoril /ne/obyčajný vysoko morálny a chápajúci Človek ujo Issá) a nejde ho nanútiť zákonmi (potom sa zákonite jedná iba o nejakú formu a stupeň fašizmu)!

Přidat nový příspěvek