český důkaz o výborných historických znalostech Stalina

PeTom | 12.04.2016

Našel jsem ověřený Zapis besedy I.V. Stalina, A.A. Ždanova i V.M. Molotova s S.M. Ejzenštejnom i N.K. Čerkasovym o
filmu „Ivan Groznyj“ z 26.2. 1947 v Kremlu.
Úryvek: Stalin objasňuje Ejzenštejnovi: --Car se podle vás
podobá spíš Hamletovi, je nerozhodný. Všichni mu napovídají, co má dělat, ale on sám nerozhoduje… Car Ivan byl velký
a moudrý vládce a kdybych ho měl srovnat s Ludvíkem XI. (četli jste o Ludvíkovi XI., který připravil půdu pro
absolutismus Ludvíka XIV.?), pak Ivan stojí o deset tříd výš. Jeho moudrost spočívala v tom, že trval na národním
hledisku a nepouštěl cizince do země. Chránil zemi před pronikáním cizích vlivů. V tomto směru jsou ve zpodobnění
Ivana Hrozného odchylky a nepřesnosti. Petr Veliký byl také veliký vládce, ale měl příliš liberální vztah k
cizincům, příliš otevřel bránu do země a připustil vliv cizinců na chod země, dopustil poněmčování Ruska. To platí
ještě více o Kateřině.
http://www.praguecoldwar.cz/eisenstein1.htm

Přidat nový příspěvek