Re: Re: Re: Re: Re: Klasická sókratovská "odpoveď otázkou"..

Pe-tri | 26.02.2016

Informační exploze s sebou přináší ohromnou energetickou podporu egregorovi všeobecně známého pod pojmem Pravda. Logicky je z toho dané, že v míře jeho posilování slábnou jeho oponenti jako Lež a Plané kecy. Toto pak vytváří současnou dynamiku změn, příležitostí, atd. to je ten vítr dnešní doby, jehož směr foukání je směrem k rozvoji, Castneda by možná řekl - tento vítr nám umožní uniknout orlovi... A ještě jednodušeji to vyjádřil jiný všeobecně známý myslitel - Pravda vás osvobodí (zbaví otroctví), jen mít připraven stroj psychiky na to, tuto pravdu vůbec rozpoznat a poté ji i akceptovat. Takže jak objektivní změny (zákon času přinášející mj. nové Informace), tak subjektivní připravenost (upřímné volní úsilí jednotlivce na modifikaci svého stroje psychiky na většinově Člověčí - nárůst Míry) společně vytváří předpoklady či podmínky k realizaci toho, co je možné pojmenovat jako evoluční posun vpřed jak jednotlivce, tak i kolektivů, které tito jednotlivci utváří, což je možné chápat jako novou verzi Materializovaných, lidsky důstojných, společenských poměrů, upgrade sociálního OS, delete škodlivých modulů (egregorů) ale i souborů se zastaralými, amorálními formáty, instalace nových funkčních možností ...
P.

Přidat nový příspěvek