Re: Re: Lego

jardob | 26.02.2016

Sú rôzne druhy zeminy. Biblia je jednou z nich, ktorá už ruku človeka okúsila, nie je panenská. V tejto záhradke nie je každá hruda zeme bylinou, tie tam možno nájsť, rovnako ako aj plevel, dážďovky a hmyz. No najzaujímavejšia je predsa len tá zelenina, za to som jej vcelku vďačný.

Přidat nový příspěvek