Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klasická sókratovská "odpoveď otázkou"..

Pe-tri | 26.02.2016

Otazka: na čem zavisí existence GP ? Odpověď: Na míře chybovovsti / nevědomostí iniciované činnosti lidské psychiky. V tomto smyslu je existence GP sekundárním a nevyhnutným průvodním jevem, parametrem evolučního procesu lidstva. A schopnost GP být prediktorm je nepřímo úměrná míře lidskosti, na kterou civilizace vystoupala. GP je inherentní součástí lidské kolektivní psychiky, tou jeho temnou stránkou, podobně jako mají jednotlivci své temná stránky v hlubinách své psychiky. GP tedy od lidstva nelze ani oddělit ani ho brát jako něco cizorodého. Je materializací lidské nevědomosti a z ní rezultujících chybných/úkorných vOrců jednání.
P.

Přidat nový příspěvek