Vnímanie alebo chápanie?

petržlen | 26.02.2016

K „Príbeh o Babylonskej veži, … nie je vnímaný správne“:

Myslím, že pojem „vnímanie“ nie je použitý celkom v súlade so skutočnosťou. Keďže spomenutý príbeh je v texte, zmyslami prijímame obrazovú informáciu (písmená + slová), ktorá sa spracúva na pojmy a tie chápeme (alebo aj nechápeme).

Na wikipedii je „vnímanie“ stotožnené so „zmyslovým vnímaním“, čo je pokus skryť pred ľuďmi celý významový smer a tým spôsobiť jeho „zánik“. Kým „zmyslové vnímanie“ vychádza zo zmyslových zážitkov, čiže prichádza „zvonka“, „(pravým) vnímaním“ sa v mysli objavujú poznatky, ktoré nemajú priamu spojitosť so zmyslovými zážitkami. Vnímanie by sa dalo prirovnať k intuícii, ktorá sa však líši akýmsi špekulatívnym rozmerom. Vnímanie je, keď „viem, že je niečo tak, ale neviem prečo“. V našej(?) „západnej“ civilizácii je tento spôsob získavania poznatkov asi dosť zriedkavý.

V našom prípade by som preto navrhol používať radšej slovo „chápanie“.

Přidat nový příspěvek