Re: Lego

petržlen | 25.02.2016

Pripájam sa.

Ešte k „Babylonskej veži“: „zmäteniu jazykov“ predchádzal odklon od uctievania ľudskosti a tomu zodpovedajúci život (verš 2), namiesto právd sa začali používať sebaklamy (pokrytectvo?) spojené so zvrhlosťami (verš 3), na týchto základoch vznikla náuka sebauctievania, ktorá mala ovládnuť celý svet (verš 4). Čiže zeleninu v záhradke zadusila burina.

Strata empatie bola zákonitým dôsledkom sebauctievania.

Přidat nový příspěvek