Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klasická sókratovská "odpoveď otázkou"..

udo | 25.02.2016

Isto, ale PRIMERANE.
Nie vždy je to samozrejme možné priamo preklopiť, no v zásade to celkovo sedí..

Konkrétne príklady kedy áno a kedy menej,
sú aj v KSB. Napr. v statiach ohľadu Humilieva,
ak sa dobre pamätám.

Jednotlivé parametre správanie sa davu v metre a za iných stresových podmienok, na námestiach, sme myslím kedysi dokonca simulovali v Matlabe - Simulinku, či ako sa to volalo na MaR. PID regulátory sú samozrejme klasika, no ak ste s tým robili, viete, źe paradoxne sú presnejšie fuzzy regulátory a neurálne siete. I do automobiliek sa to vtedy zavádzalo. Na prvých prednáškach sme na tú teóriu čumeli s kolegami ako puci :) Došla pani s veľa titulmi a zahlásila, aby sme hlavne rýchlo zabudli celú algebru, čo sme sa učili od ZŠ, že "šecko je trochu inak"..
Až nám potom niektorí doktoranti vysvetlovali praktické aplikácie, sme si začali robiť obraz..

Prosto 1+1 vôbec nemusí byť dva. Doslovne.
A pri presných modeloch vlastne ani byť nemôže,
no tým tu asi nebudeme ľudí "blbnúť".

Tak, ako je neeuklidovská geometria, kde sa dve rovnobežné priamky môžu stretnúť a pod.
Iné modely, na isté situácie vhodnejśie.
Na nich je potom robená príprava iných typov matematických pozadí, súźiacich ako podklad pre našich programátorov, kódujúcich následné simulačné a konštrukćné prostredia..

Je to dávno a ja sa dnes špecializujem viac na urćité veci.
Neviem, čo máte konkrétne na mysli.
Moźno by som sa musel potom pokúsiť kontaktovať nejakých kolegov, keby sme išli do niektorých oblastí.
Zároveň si ie som istý, ći je toto momentálnou úlohou tohto fóra, portálu..

Přidat nový příspěvek