Re: Re: Re: Re: Klasická sókratovská "odpoveď otázkou"..

udo | 25.02.2016

ide, ako vždy, o to,
ako chápeš výraz empíria (εμπειρία ..skúsenosť),
aký má podľa teba vzťah k hypotéze (ὑπόθεσις..predPoklad, model)
aký má zasa tá vzťah k TeoRii (θεωρεῖν .. skúmanie..vedúce k proGnóze)
a aký má zas ona vzťah k Techné (τεχνικός - umenie, prax)..
k Praxi (πρᾶξις - konanie, tvorenie, strojenie)..
..aby si sa tak sám Paxitelom stal..
CeloVěkom .. ČeloVěkom

Kroky metodiky, procedúry dosahovania,
optimalizácie procesu
Koncepcie kalokagathie starej Hé..Lady
καλὸς καὶ ἀγαθός
Viď Xenofón: "Hovory so Sókratom", (III, 8)
či Platónove "DiaLogos"

Přidat nový příspěvek