Re: Re: Re: Klasická sókratovská "odpoveď otázkou"..

Hox | 25.02.2016

Prognostika je informace o možném budoucím stavu nebo události, nebo varování před možným nebezpečím, problémem, který v matrici možných stavů budoucnosti objektivně je a může nastat nezávisle na tom, zda je prognostika/proroctví známa(o) nebo nikoliv. Proroctví, pokud je skutečným, i kvalitní prognostika by mělo být pro cílovou skupinu vždy užitečnou informací, záleží jen na schopnosti reagovat, rozlišení, zda bude zužitkován potenciál.

Sebenaplňující-se "proroctví", institut orákulstva ("Kroisos Halys překročí, velikou říši zničí“), programování, projekce, je nástrojem řízení / manipulace.

Přidat nový příspěvek