Lego

el | 25.02.2016

Někdy zafouká, někdy je jeřábník pod vlivem, někdy to technik špatně vypočte a takových "někdy" kauzalit je bezpočet.

Přesto všechno na Vašem týmu oceňuji jednu věc, že začínáte žít nadějí a tuto naději se snažíte šířit dále. Jediné co je od pocitu naděje nutno odlišit je idealismus, s tím si však poradíte.

Před pár měsíci jsem tu psal, že ne vše, co je připisováno Jahvemu je skutečně jeho dílo a na tomto axiomu bych setrval. Byť je v současnosti Bible házena do koše, nelze s tímto jevem odhodit i to, co tvoří funkční vzorce chování (o nic jiného nejde) v souladu s lidskou přirozeností.

Pokud jsem u vzorců chování, ona "Babylónská věž" a s ní související zmatení jazyků směřovalo pouze k likvidaci lidské sounáležitosti a schopnosti porozumět empaticky druhému a zachovat si tak "lidskou" podstatu. V současnosti totožný vzorec chování funguje systémově v propagandě, která nepřipouští pravdivost odlišného názoru, a to vše na bázi strachu z hypotetického nebo reálného trestu.

Pokud existuje spojnice mezi smyslem, jež je přičítán babylónskému zmatení jazyků a současnému zmatení mysli jednotlivce (formou manipulace, propagandy pod taktovkou nejen médií) a jako vždy to směřuje proti "vyšší formě vědomí" mohou nastat systémově neočekávané děje, jejichž předpoklad je v nevědomí uložen od počátku prostřednictvím archetypů, které představují prvotní vzory, s nimiž nemá GP nic společného.Přidat nový příspěvek