Re: Re: Klasická sókratovská "odpoveď otázkou"..

udo | 25.02.2016

Áno aj..
Metodológia rozlišovania,
identifikácie, vyhodnocovania..a tak riadenia "faktorov"(dejov, javov).
Cieľa ..a tak spôsob skladania kociek.

Odpoveď pokračuje otázkou č.2,
ohľadom narastania propagácie
okultizmu, kabalizmu,.. u jelitiek a celevritiek.:

Čo majú spoločné a v čom sa odlišujú:
1) prognostika (v staroveku "prorokovanie")
a
2) programovanie (projektovanie, projekcia)

Přidat nový příspěvek