Re: Re: Re: Dobrá imaginace

Hox | 26.02.2016

Určití lidé si na základě svého vnímání světa všimli nějakých souvislostí a jevů, které považují za hodné pozornosti, podělili se o ně formou článku. Jiní lidé si to můžou přečíst, nebo nemusí, může to pro ně být zajímavé nebo nemusí. Proč by tam měly být nějaké důkazy? Je pro mě záhadou, jak by ty "důkazy základních tezí", o kterých mluvíš, mohly vůbec vypadat. Ale možná mi to vysvětlíš.

Podobná reakce na informaci tohoto typu je v principu vždy o porovnání stereotypů vnímání světa toho, kdo se vyjadřuje, s autory, a vypovídá více o světonázorovém systému hodnotícího, než o čemkoli jiném.

Přidat nový příspěvek