Re: Re: Dobrá imaginace

Sio | 26.02.2016

Hoxi,
"Představa, že pro co není poskytnut důkaz, to neexistuje nebo nemůže mít opodstatnění se o tom bavit"
není moje představa, je to jen tvoje představa o tom, co mojí představou je. Myslím, že jsem to vysvětlil v odpověci Cicovi výše, na kterou zatím nikdo nereagoval.
No a jelikož tvá další argumentace je založena právě na této chybné premise, nemůže mít ani správné závěry.
Spousta věcí může existovat, jen pro jejich existenci zatím nemáme důkaz. Ale zde je na místě přistupovat k takovým hypotézám se zvýšenou opatrností a kriticky. Jinak také můžeme skočit na špek kdejaké fabulaci a můžeme skončit jako ti náboženští nebo marxističtí fanatici, o kterých se tam cico zmiňuje.

Přidat nový příspěvek