Matrice a její zlomení

Přemek | 22.02.2016

U mnoha lidí, kteří jsou v jádru pozitivní a dobří, se v ranné fázi projevený generační vzdor mění v "pozitivní roli" zdánlivě pozitivní matrice. Člověk je v plné síle, soutěživý, výkonný a poznává radosti života. Teprve po nějakém čase při dostatečné vnímavosti a pozornosti někteří lidé začínají chápat, že něco je jinak a špatně. Začnou si uvědomovat, že jejich domělá svoboda je ve skutečnosti pečlivě ohraničený a několikanásobně podmíněný úděl servisní sociální vrstvy - že slouží těm, jež si to nezaslouží. Ač obklopováni blahobytem a majetkem shledávají deficit člověčenství a je pouze na nich, jak rychle si toto matriční vězení uvědomí a přestanou je respektovat. Di Caprio tu šanci má již s ohledem na svou ochotu věnovat nezanedbatelnou část svého majetku Tygru. Matriční je totiž sám dar, nikoli jeho výše. Pochopitelně pouze silná osobnost zvolí nižší hmotně-statutární majetkové břímě, vědoma si, že individuálně vlastnit je ve skutečnosti neskutečně těžký závazek. Pokud pochopí a nalezne v sobě silnou vůli, zbaví se většiny zbytného majetku, čimž vystoupí z hmotné matriční klece a takto již může bez problémů zlomit matrici samotnou jako duchovní vázanost. Pozoruhodné je, že i u mnoha prostých lidí je silné vnímání podřízené až otrocké role, jež jsou systémem nuceni hrát. Proto ta rostoucí vůle nesmiřovat se s egregoriálními dannostmi ve většině populace. Proto nechť slova provázejí moudré činy!

Přidat nový příspěvek