Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

udo | 16.02.2016

I u jezuitov bola myšlienka v počiatkoch zrejme dobrá, no čo z toho urobili asociálni profíci? ..podobne ako z diela Ježišovho a ďalších "príležitostí"..

Prečo má Umberto takú masívnu propagandu u majstrov ilúzie Médei..v Méédiach..ako svojho času Marx, či Abel-Havel?
Kedy záhradník burinu hnojí?
Čo chce za ňou skryť?
Ono v naznačení mnohorakosti úrovní chápania príbehu možno i
A) hĺbku (sondu) do objektívnej reality zobraziť,
B) no i zamotanú pascu, sieť na vedomie obete vytvoriť
a tak niekomu cestu (back door) do samotného jadra operačného systému obete spriechodniť.

..a tak nasleduje mimo kontroly vedomia up-a download do podvedomia obete informačnej agresie v kine, či cez TV.
Ďalšia vlna ostnatého drátu mentálneho koncentráku pre dobytok, budovaná na autoriťke "tajomnej a preto iste múdrej(?) "proteźovanej celévriťky, formovaného kultu osobnosti.

Zacyklenie, preťaženie a tým neutralizácia zdravého sedliackeho rozumu
a pierkom fénixovým označená cesta,
prázdny balónik de-mágovho pomocníka gesta.

Jou..a nikdy nebudete vedieť . mať prečítané vśetko.
Ide o to, vedieť dosť na to,
aby som mohol uskutočňovať to,
čo, ako sa hovorí, "stojí za to".
Nasleduje otázka moderne tzv. "hodnotového manažmentu".
T.j., "Sú moje ciele OBJEKTÍVNE dostatoćne správne postavené" (jednotlivé položky a ich hierarchia v rámci cieľového vektora osudu svojho a svojho okolia..svet(l)a spolu-riadenia)

Přidat nový příspěvek