Re: Re: Re: Chalifát

udo | 16.02.2016

Ide o to, ćo chápete pod výrazom "materializmus"..
Veď všetky náboźenstvá sú ateistické..presnejśie aDeistické

Vy ste aspoň čestná, keď vravíte, že podľa Vás Boh neexistuje.
T.j., aspoň tak, ako ho popisujú tzv. náboženstvá (programové ilúzie j"elít"). Imitácia Boha, vytvorenie vami kontrolovanej, flexibilnej masky pre fenomén nazývaný Boh, je jedna z najvyšších foriem manažmentu, manipulácie cieľového objektu.

Kto verí v Boha ("Ducha" niekým projektovanej a emóciami davu nabytej ilúzie, t.j. realizovanej matrice), je od skutočného fenoménu "Boh" rozhodne ďalej, ako Vy, ktorá tvrdíte, že v neho-ilúziu (bytosť rozprávkovú) neveríte. Viď systémovo opačný pohľad na film "Nekonećný príbeh" od M.Ende, či "Matrix" od Wachowských
(Viera JEMU je zasa uź ďalšia náväzná kategória, téma)

Ste teda Bohu (ak existuje) skutoćne bližšie, ako miliardy veriacich, bo ste urobila (alebo po predkoch zdedila) ten obrovský krok, keď ste povedali duchovnému otroctvu asociálnych inžinierov staro - i novoveku rozhodné NIE.
Bez toho je totiź takmer nemôžné vystúpiť z Titaniku..

..
Ako iste už viete, je KSB/DVTR postavená na predpoklade existencie Najvyššieho, Najobjemnejśieho Supersystému,..Riadenia, či DeFiniToRa Mier..
1. objektívnych socionaturálnych zákonov evolúcie-vývoja systému, ktoré
2. logicky nemôźu byť bez cieľa a
3. ten musí byť definovaný nejakým Subjektom..
Každý model (i NEkonečný UniVersAl) musí mať totiž svoj praktický (gr. "technický" rámec definiciu.. deFiniCui

Bez dostatoćného rozlíśenia kontextu otázky, teda nedostanete funkčnú, dlhodobo stabilnú, udržateľnú odpoveď, čo asi viete..
A bez funkćnej odpovede = riešenia načrtnutého problému-výzvy-príležitosti, v konkurencii GP neuspejete a na jeho ciele pracovať tak- či onak nevyhnutne budete.

Musíte-me prosto dať objektívne (z pozície NNS) celkovo leśiu alternatívu s adekvátnou metodológiou jej dosahovania a vôľou, zdrojmi jej uskutočňovania..

Ide o štandardnú konštrukciu pri modelovaní a následnom riadení ľubovoľného objektu, ich množiny,.. systému, či supersystému.

Samozrejme môžete ísť aj metódou pokus-omyl pri takmer nekonečných moźnostiach variánt Mínoovho zamínovaného bludiska. Moźno sa vśak dopracujete i k tomu, že začnete pochybovať, či vôbec existuje z onoho infernálneho kruhu do chvostíka kúsajúceho sa hadíka-ov východ :)

Bonne chance!

Přidat nový příspěvek