Re: Re: Re: Re: GP

udo | 15.02.2016

Možno.
Zatiaľ vyzerá, źe fórum, portál a email sú dostatočné prostriedky "verbálnej" komunikácie.

Čo by ste chceli riešiť také, kde by táto forma výmeny obrazov mohla byť nedostatoćná?

..cielené časové oneskorenie reakcie, dilatácia môźe byť za istých okolnosti i prospešná, ak chápete.
O.i. môźe znižovať mieru dlhodobého stresu, i presnosť ReAkčného "impulzu"..odpovede, atď..
Zároveň nutnosť okamžitých reakcii signalizuje strácanie miery udržateľnosti riadenia, kvality manažmentu.

V dobre fungujúcej firme, organizácii je prakticky nemožné určiť subjekt riadenia, keďźe sa systém nachádza v stave "samo"riadenia, jeho zvyky, algorytmika spracovávania informácii je dostatoćne odladená, zladená..program korporátnej kultúry, vćítane jeho "firewallu"(licencie) a "antivíru"(IPC) dostatoćne funkčný.

Přidat nový příspěvek