Re: stretnutie Frantiska s Kirillom

udo | 15.02.2016

1) Ide o to, do akej MIERY je Kyrill zástupcom "Ducha Rusi"
a František zástupcom "cirkvi"?

2) ..ďalej ide samozrejme i o to, čo-kto chápe pod výrazom "cirkev"?

3) ..či aké sú ich reálne moźnosti vzhľadom na ich okolie, zotrvačnosť a celkové parametre systémov, ktorých sú "akoźe" hlavou..?

4) T.j., i keby boli obaja (alebo jeden z nich..) konceptuálne zdatní v rámci základov technológii riadenia globálnych procesov, aké by mali vzhľadom na svojich "poradcov" možnosti niećo meniť smerom "iným"..?

5) Porovnajte ich moźnosti napr. s možnosťami Putinovými. Napriek tomu, že on, zdalo by sa, nastupoval do funkcie v absolútne nemožnej (no go) situácii, nemajú to oni azda takmer neporovnateľne ťažšie, i keby čokoľvek chceli v známom smere spraviť?
Ak "predbehnú situáciu, čas" (niekoľko vlnových dĺžok, periód riadenia procesu), dopadnú v lepšom prípade ako Achnaton, či zopár ďalších "pápežov"..pontiFexov najväčších

..
Predstavte si, źe Franta vystúpi v rádio Vatikán a povie niećo typu: "Biblia nie je od Boha", či, "Nie všetko v Biblii je od Boha", alebo čo i len "Môj osobný názor je, že možno nie všetky aktuálne interpretácie základných dogiem kresťanstva sú správne..".
Ono ľahko by sa mohlo stať, že zrazu vysielanie zašumí, ohlási sa niekto z "metodického dozoru šéfredaktora"..alebo sám nervózny moderátor a povie "Pápež ochorel.."

Přidat nový příspěvek