Re: Re: Re: Re: Re: Papež a patriarcha Kyril.

ТаuRus | 14.02.2016

Přípravy na sjednocení křesťanských církví probíhají delší dobu, už pár století. Minimálně od 2. vatikánského koncilu se tento proces začíná zrychlovat (1962). Současně probíhá rehabilitace židů (starší bratři, neobviňovat židy ze smrtí Krista, modlíme se k jednomu bohu atd.). Vše se děje postupně, krok za krokem. Židé se, naopak, připravují na svojí mesiášskou funkcí - nést toru do křesťanských náboženství, nakonec Starý zákon už se stal součásti Bible, nejdříve v RKC, mnohem později v RPC.
Zde je video z Peterburgské synagogy - rabín vysvětluje, jak ta židovská mise bude probíhat. Jestli umíš rusky, poslechni si.
https://www.youtube.com/watch?v=TG_ViIncdVw

Tj. infiltrace židů do jiných náboženství už probíhá na všech úrovních a židé o tom vědí a připravují se.
Pravoslavná církev dlouhou dobu považovala Vatikán za hnízdo heretiků, dnes, i přesto, že Vatikán inicioval rozkol Pravoslavné církve na Ukrajině, Patriarcha se setkává s Papežem údajně kvůli snaze ochránit křesťany na východě (tam už skoro není koho zachraňovat, už několik let je tam likvidují). A zároveň "nevidí" úlohu RKC v pronásledování křesťan Moskevského patriarchátu na Ukrajině. Tj. avizované cíle dvou nejvyšších představitelů RKC a RPC jsou jen zástěrou pro veřejnost. Patriarcha Kiril tímto setkáním legalizuje RKC mezi svoji pastvou. Dává se do popředí společný cíl - ochránit východní křesťany (v muslimských zemích), proto je nutné být spolu. Nevšiml sis, že už několik let za sebou oslavy Velikonoc - hlavního svátku křesťanů probíhají ve stejný den?
Papež také mluvil, že by bylo třeba sjednotit i datum Vánoc.
Ne nadarmo byl zvolen Papež - jezuita, který umí měkce, přes nějaké ústupky, dosahovat svých hlavních cílů.
Téma je složité a v jednom příspěvku to není možné obsáhnout.
Domnívám se, že nejdříve má proběhnout sblížení až sjednocení křesťanských církví, i přes rozkol v RPC, ve které to už vře, a přes uznání primátu judaismu. Potom, přes střet islámu (islámský kalifát) s křesťany, má mezi věřícími přijít pochopení nutnosti sjednocení všech abrahamických náboženství, do kterých patří i islám. A židé v tom mají sehrát svoji úlohu. Přitom, hodně židů při té misionářské práci zahyne, a zároveň na ně svedou útrapy všech ostatních věřících v náboženských válkách.
Jakého boha podstrčí GP na závěr, je celkem jedno. Podstatné je, že s pravým Bohem nebude mít nic společné. Po likvidací židů, je mají zastoupit scientologové. U nich na národností nezáleží.

Přidat nový příspěvek